วัฒนธรรม หลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติตนที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา

วิชาการเทคโนโลยี วิชาความรู้ที่เกี่ยวโยงกับการจัดการป่าชุมชนที่สำคัญเป็น ทางด้านวิชาการป่าดงที่ส่งผลต่อการจัดการป่าชุมชนโดยตรง ถึงแม้ชุมชนเองมีภูมิปัญญาชาวบ้านทางการป่าดงเกษตรแล้วก็ด้านอื่นๆอยู่บ้างและจากนั้นก็ตาม แม้กระนั้นบางทีอาจไม่ครอบคลุมจำเป็นจะต้องได้รับทราบเสริมเติมจากการฝึกฝนหรือเรียนรู้ศึกษางานเพื่อนำมาปรับใช้ให้ได้สมควร ยิ่งไปกว่านี้แล้ววิชาความรู้ทางด้านการจัดการหน่วยงานแล้วก็แผนงานต่างๆตลอดจนการจัดการงบประมาณก็มีความสำคัญ ซึ่งจะส่งผลด้านความแข็งแรงของกรุ๊ปให้เยอะขึ้นเรื่อยๆ และการผลิตโครงข่ายรวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนใกล้กันและก็ชุมชนอื่นในระดับต่างๆที่บางทีอาจเชื่อมโยงอีกทั้งในและก็นอกประเทศ

วัฒนธรรม หลักเกณฑ์สำหรับการปฏิบัติตนที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมาในสังคมทั้งยังในด้านขนมธรรมเนียม จารีตต่างๆก็ส่งผลอย่างมากเป็นการจัดการป่าชุมชน โดยอาจมีผลโดยตรง หรือส่งผลทางอ้อม ก็เลยจำเป็นมากที่ต้องกำหนดกิจกรรมการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่มี กิจกรรมที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมของชุมชนมักทำให้การดำเนินการจัดแจงป่าชุมชุนไม่ราบรื่นกันทั้งยังอาจมีปัญหาปัญหาในด้านอื่นๆตามมาอีกด้วย ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องจำเป็นมากที่จำต้องเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจในหัวข้อนี้ให้แจ่มแจ้งประกอบกิจการทำงานอยู่เป็นประจำ

บทเรียนจากการจัดการป่าชุมชนในชุมชนที่ไปถึงเป้าหมาย มักมีส่วนประกอบของทรัพยากรอีกทั้ง 5 ชนิดข้างต้นอย่างสมบูรณ์ ดังนี้ป่าชุมชนบางที่บางทีอาจขาดความสามารถบางด้านก็จะต้องมีการระดมทรัพยากรตามสมควร โดยการผลิตความร่วมแรงร่วมใจกับชุมชนข้างๆ หน่วยงานเขตแดน หน่วยงานภาครัฐรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวโยงถัดไป